Geologický náučný chodník Szarvaskő

8
Geologický náučný chodník Szarvaskő
Geologický náučný chodník Szarvaskő
Geologický náučný chodník Szarvaskő
Geologický náučný chodník Szarvaskő
Geologický náučný chodník Szarvaskő
Geologický náučný chodník Szarvaskő
Geologický náučný chodník Szarvaskő
Geologický náučný chodník Szarvaskő

Náučný chodník vychádza z centra obce Szarvaskő. Severná vetva vedie na vrchy Vár-bérc a Tardos-bérc s vrcholom Akasztó (tam a späť 2,4 km). Zastávky č. 6, 7, 8. a 9 oboznamujú návštevníkov s charakteristickými odkryvmi tiesňavovitej doliny potoka Eger v ílovitých bridliciach a diabázach s hlbokovodnou vankúšovitou lávou. Ďalšia, 10. zastávkapredstavuje panorámu z hradu Szarvaskő, postaveného v 13. storočí. Posledná, 11. zastávka informuje o biotope silikátovej skalnej stepi vrchu Akasztó. Južná vetva náučného chodníka s dĺžkou 6,4 km je okružná, prechádza cez lokalitu Hegyes-kő-dűlő s miocénnymi pieskami s lastúrnikmi, ďalej vedie k štôlni Denevér vyhĺbenej vo wehrlitoch a ku kameňolomu Tó-bérc, ktorý odkrýva intrúziu gabra do hlbokomorských usadenín strednej jury (166 mil. rokov).

Dĺžka: 7,67 km
Čas trasy: 1:36:53
Náročnosť:  7
Kvalita povrchu: Iný: 100% (7,67 km)
Celkovo vzostupne: 672 m
Celkovo zostupne: 826 m

Kapcsolódó