7 miliónov rokov staré stromy

1
7 miliónov rokov staré stromy

Oblasť Karpatskej kotliny bola kedysi obmývaná morom v trvaní približne 9 miliónov rokov. Panónske more sa rozšírilo z Viedenskej kotliny až k terajšej južnej časti Srbska. Spočiatku more siahalo od mora pri Bavorsku k Egejskému a Jadranskému moru. Hory Mecsek alebo Bakony vystupovali z mora ako ostrovy. Na severnom pobreží mora, asi pred 7-8 miliónmi rokov, v oblasti dnešnej Bükkábrány sa nachádzal močaristý cyprusový les. Náhla piesočná búrka alebo kalná lavína vo výške asi 6 metrov úplne pochovala spodnú časť lesa a zakonzervovala kmene stromov. Na rozdiel od podobných nálezov, tieto stromy neskameneli ani nezuhoľnateli. V dôsledku zachovania organickej hmoty niektorých častí stromov, ktoré vymreli vo veku 300-400 rokov, je tento jav v oblasti Bükkábrány označený ako paleontologický svetový unikát. Šestnásť stromových kmeňov s výškou 5 až 6 metrov a priemerom 1,5 až 3 metrov sa zachovalo v pôvodnej statickej polohe. Praveké stromy na danom boli objavené v roku 2007 v hĺbke 60 metrov.

Kapcsolódó