Európa Diploma

Az Európa Diplomát 1965 óta ítéli oda az Európa Tanács a különleges jelentőséggel bíró európai területeknek.

Európa Diploma logó

Az Európa Diplomát 1965 óta ítéli oda az Európa Tanács a különleges jelentőséggel bíró európai területeknek. Azon védett területek érdemelhetik ki a címet, melyek kiemelkedő tudományos, természeti, kulturális vagy esztétikai értékekkel rendelkeznek és egyben megfelelő oltalom alatt állva kezelésük példaértékű. A Diploma fenntartásának szigorú felülvizsgálati követelményei vannak. 5 éves időtartamra szól és megítélésekor ajánlásokat is megfogalmaznak. Az éves jelentések, helyszíni vizsgálatok, terepszemlék és széleskörű szakértői vélemények alapján a cím újabb 5 évre meghosszabbítható, de ez nem automatikus, a kezelésben fellépő kedvezőtlen folyamatokra, ajánlások be nem tartására válaszul a diploma vissza is vonható, amire már több esetben is került sor. A jelenleg 26 országra kiterjedő, 70 diplomás területet felsorakoztató összeurópai természeti értéklistán 3 magyarországi terület található:

  • a pilisi lennek otthont adó Szénás-hegyek (1995)
  • az Ipolytarnóci Ősmaradványok (1995)
  • a Tihanyi félsziget utóvulkáni képződményei (2003)

A régió egyetlen Európa Diplomás fosszília előfordulása az Ipolytarnóci Ősmaradványok Természetvédelmi Terület.

Több mint 150 éve vizsgálják a kutatók a Nógrád megyei Ipolytarnóc község határában lévő Borókás árkot, ahol a miocén földtörténeti korból származó, mintegy 20-23 millió évvel ezelőtti élettereket láthatunk az ősélet számos emlékével. 20 millió éve az egykori felszínt vulkánkitörésből származó riolittufa fedte be, elpusztítva az itt élő szubtrópusi növény és állatvilágot, de egyben konzerválva is a régmúlt idők beszédes emlékeit. Európában egyedülálló módon, pillanatfelvételként megőrződtek az akkori fövenyes, iszapos folyóparton sétáló, csúszkáló állatok (ragadozók, madarak, orrszarvúak, kis patások) lábnyomai, dagonyáik mélyedései, sőt még az akkor hullott esőcseppek nyomai is. A kőzetekbe zárt levéllenyomatok, kövült fatörzsek segítségével lehet visszaidézni a régmúlt dús vegetációját.

Az Európa Diploma Pisai Nyilatkozata (angolul)

Az 50 éves Európa Diploma Deklarációjának sajtótájékoztatója (angolul)

Ipolytarnóc Europa Diploma Report 2014.pdf

Európa Diploma 50 éves tanácskozásának jelentése 2015

Kapcsolódó