Riolitový tuf v obci Kazár

3
Riolitový tuf v obci Kazár
Riolitový tuf v obci Kazár
Riolitový tuf v obci Kazár

Na južnej strane horského hrebeňa, rozprestierajúceho sa medzi obcami Mátraszele a Kazár, sa vytvoril hlboko ryhovaný povrch pokrytý ryolitovým tufom, bez akejkoľvek vegetačnej pokrývky. Mäkký tufový terén formovala vodná erózia, vytvoriac tým v hornine hlboké ryhy. Lokalita je jednou z najpútavejších geologických výtvorov tejto oblasti. Na ľavej strane poľnej cesty vedúcej z obce Kazár sa nachádza ďalší zaujímavý útvar – geologický profil.

Kapcsolódó