Skamenelé stromy

1
Skamenelé stromy

Názov obce Ipolytarnóc prvýkrát preslávil obrovský skamenený strom s obvodom 8m a dĺžkou 100m.

V 19. storočí priekopu „Borókás“ spájal obrovský kamenný most zo skamenelého ihličnanu, ktorý inicioval vedecký a geologický výskum danej lokality. Najväčší svetoznámy skamenený strom píniového typu (Pinuxylon tarnocziense) odkryl potok Borókás z ložiska vulkanických hornín.

Miestni obyvatelia ho označili ako „Gyurtyánkő-lóczá“ (kamenná lavica) a vymýšľali si príbehy o spôsobe skamenenia kmeňa stromu. Tento proces v skutočnosti bol spôsobený silikónovým impregnovaním dreveného materiálu zo sopečných hornín.

S menom botanika János Tuzson sa spája objavenie stôp pravekých zvierat na tomto území. V súčasnosti na území nájdeme iba tri väčšie úlomky v pôvodnej polohe z obrovského kmeňa píniovitého stromu, ostatné boli zväčša rozvážané. Kým hrubšie časti kmeňa sú pokryté pivnicou, tenšie časti koruny stromu sú chránené veľkou halou.

Pri štúdiu letokruhov sa zistilo, že sa v nižšej miocénnej geologickej epoche slnečná aktivita menila v 7-ročnom intervale v porovnaní so súčasným 11-ročným cyklom.

Fosílne pozostatky na tomto území ešte môžu ukrývať ďalšie nepreskúmané tajomstvá. V súčasnosti možno povedať, že pod sopečnými horninami leží masívne územie s fosílnymi zvyškami niekdajších stromov.

Kapcsolódó