Odtlačkov listov

2
Odtlačkov listov

Približne pred 17 miliónmi rokov bolo okolie Ipolytarnóc obklopené subtropickým pralesom, s dnes už neznámymi a zväčša aj vymretými druhmi rastlinného a živočíšneho sveta. Táto praveká vegetácia bola zničená a pochovaná obrovskou vulkanickou katastrofou. Vďaka vulkanickému prachu, sopečnej láve a špecifickým konzervačným podmienkam môžeme dnes pri návšteve Ipolytarnóc pozorovať vtedajší svet flóry a fauny v skamenenej podobe.

Pravekú klímu charakterizuje priemerná teplota vo výške 25 stupňov s ročnou zrážkovou činnosťou presahujúcou úroveň 3 tisíc mm. Flóra s bobkovými druhmi, ktorá vo väčšej časti obsahuje paleotropické prvky, je pre pravekú európsku vegetáciu cudzia. Preto predstavuje prales, ktorého pôvodným miestom bolo územie medzi Európou a Afrikou a ktoré sa posúvalo smerom na sever. V dôsledku týchto skutočností chránené územie v Ipolytarnóc-i predstavuje vo svete jedinečnú vegetáciu, ktorú odborná literatúra obdarila osobitným pomenovaním (Florenkomplex Ipolytarnóc). Z týchto fosílii flóry sa doteraz viac ako 15 tisíc ks odtlačkov listov dostalo aj do múzeí.

Kapcsolódó