Mučínsky odkryv

Kérjük görgess

Kérjük görgessen

V umelom záreze bývalej píly je ukážkovo odkrytá pieskovcová stena s malým šikmým a šošovkovitým zvrstvením, často s pelitickými polohami. Šikmé zvrstvenie sa vytvorilo prúdením morskej vody v blízkosti pobrežia. Pieskovce obsahujú značné množstvo skriedovatených schránok drobných lastúrnikov. Odkryv je miestami zatečený červenohnedými železitými nátekmi, čo zvyšuje atraktivitu lokality. Hornina je stratigraficky zaradená do lipovianskych pieskovcov. Odkryv a jeho okolie je silne antropogénne ovplyvnené.

V súčasnosti sa v areáli odkryvu nachádzajú vraky a zvyšky budov a mechanizmov po starej píle, ktorá je v občasnej prevádzke. Lokalita je dobre prístupná poľnou cestou vedúcou od štátnej cesty Mučín - Lipovany.

Stupeň ochrany: Voľná krajina (stupeň ochrany 1)

Kapcsolódó