Stupají zvierat

1
Stupají zvierat

Na povrchu pravekého porastu vedľa rastlinných fosílii sa na miestach, kde sa napájali a brodili praveké živočíchy, zachovali aj ich odtlačky stôp, ktoré majú pre nás neoceniteľnú hodnotu a vďaka ktorým dnes patrí Ipolytarnóc vo svete k jednému z najbohatších a najkomplexnejších nálezísk odtlačkov stôp pravekých živočíchov.

Pri odkrývaní točiaceho sa chodníka okolo brehov pôvodnej pravekej rieky bolo objavených a stotožnených 11 druhov živočíchov s viac ako 3 tisícami odtlačkov stôp. Okrem odtlačkov stôp pravekých šelmovitých zvierat, pravekého nosorožca, kopytového zvera a vtákov boli v bahne nájdené aj skamenené stopy ukazujúce na miesta ich odpočinku a pohybu, ako aj skamenené stopy po vlnobití alebo aj po daždi.

Vtáky
Ornithotarnocia lambrechti Kordos, 1985 (1)
Aviadactyla media Kordos, 1985 (2)
Tetraornithopedia tasnadii Kordos, 1985 (3)
Passeripeda ipolyensis Kordos, 1985 (4)

Cicavce
Bestiopeda maxima Kordos, 1985 (11)
Bestiopeda tarnocensis Vialov, 1985 (7)
Carnivoripeda nogradensis Kordos, 1985 (5)
Mustelipeda punctata Kordos, 1985 (6)
Rhinoceripeda tasnadyi Vialov, 1966 (10)
Megapecoripeda miocaenica Kordos, 1985 (8)
Pecoripeda hamori Vialov, 1986 (9)

Kapcsolódó