Spätná erózia

4
Spätná erózia
Spätná erózia
Spätná erózia
Spätná erózia

10 m vysoký skalný stupeň v koryte výmoľového jarku (celková výška steny – 14 m) na východnom svahu kóty 413,5 pri Šiatorskej Bukovinke. Skalný stupeň sa vytvoril spätnou eróziou občasných povrchových tokov. Pod stenou je dutinka vytvorená vírivým pohybom padajúcej vody. Lokalita je najtypickejšou ukážkou spätnej erózie v Cerovej vrchovine. Pôsobivý je aj hlboký výmoľový jarok pod skalným stupňom, ohraničený zvislými pieskovcovými stenami.

K lokalite v súčasnosti vedie čiastočne upravený, ale nevyznačený chodník. Koryto občasného potoka v jarku je miestami zarastené. Začali sa prípravné práce pre vybudovanie tejto lokality a sprístupnenie pre návštevníkov.

Stupeň ochrany: Územie CHKO (stupeň ochrany 2)

Kapcsolódó