Pécs-kő

4
Pécs-kő
Pécs-kő
Pécs-kő
Pécs-kő

1,5 km východne od mesta Salgótarján sa nachádza 542 m vysoké bralo Pécs-kő. Najvhodnejšou cestou k lokalite je turistická trasa Salgótarján – miestna časť Somlyó-bányatelep – sedlo Pécskő-nyereg, odkiaľ sa približne dvadsaťminútovou prechádzkou po žlto značenom turistickom chodníku dostaneme až na jeho vrchol. Sopečný kužeľ bol vytvorený dvojetapovou sopečnou činnosťou v pliocéne (2-3 milióny rokov). Už v praveku sa tu usadil človek. Počas výskumov v okolí skalného vrcholu v roku 1960 sa našli nálezy bronzovej a badenskej kultúry. O histórii kamenného hradu neexistuje žiadna písomná zmienka. Jeho zrúcaniny boli po prvýkrát vyznačené na mape z roku 1802. Na súpise hradov z roku 1906 je zapísaný medzi zaniknutými pevnosťami. Miesto poskytuje pekný výhľad na mesto Salgótarján, vrchy Karancs a Medves, či vrchoviny Mátra a Cserhát.

Kapcsolódó