Múzeum baníctva

5
Földalatti bányamúzeum
Földalatti bányamúzeum
Földalatti bányamúzeum
Földalatti bányamúzeum
Földalatti bányamúzeum

Banícke múzeum vzniklo v roku 1965 ako druhé podzemné banské múzeum v Európe, a predstavuje návštevníkom históriu tunajšieho baníctva a ťažobné zariadenia. Podzemné múzeum je zariadené v zachovanej časti bývalej šachty, otvorenej v roku 1937. Na dvore sa nachádza skanzen, kde sú od roku 1986 vystavené aj dopravné prostriedky používané pri ťažbe /lokomotívy, vagóny/. Banícke múzeum, ktorého nadzemná stála expozícia nesie názov „História ťažby uhlia v Novohrade (1848 – 1992)“, funguje od roku 2015 ako vysunutá expozícia inštitúcie Dornyay Béla Múzeum v Salgótarjáne.Kapcsolódó