Jaskyňa pustovníkov (Remete-barlang)

6
Jaskyňa pustovníkov (Remete-barlang)
Jaskyňa pustovníkov (Remete-barlang)
Jaskyňa pustovníkov (Remete-barlang)
Jaskyňa pustovníkov (Remete-barlang)
Jaskyňa pustovníkov (Remete-barlang)
Jaskyňa pustovníkov (Remete-barlang)

Ďalšou pozoruhodnosťou v blízkosti pútnického miesta je Jaskyňa pustovníkov. Slúžila na bývanie, skrývali sa tu obyvatelia okolia počas vpádu Tatárov a Turkov. Neskôr ju obývali mnísi. Jaskyňu vytvára pieskovcová hmota, v ktorej sa nachádzajú pieskovcové konkrécie v tvare bochníka, miestami s viacmetrovým priemerom. Po vypadnutí z podložia vznikli na ich mieste veľkorozmerné dutiny. Ľudia niektoré z dutín rozšírili a vykopali do väčších hĺbok, čím vznikla aj Jaskyňa pustovníkov. Na skalnom útese pri jaskyni je vo výške 15 m, respektíve na ďalšom mieste vo výške 30-40 m viditeľná takmer 300 metrov dlhá vypreparovaná pieskovcová stena. Lokalita, ktorá je prístupná po vyznačenom chodníku, vznikla v oligocéne až v skorom miocéne.

Kapcsolódó