Po dobytí územia , rod Bélovcov sa usadil okolo oblasti potoka Eger. Táto oblasť bola tiež vo vlastníctve rodu Bél v 13. storočí, o čom svedčí aj listina kráľa Belu IV. /Vojtech IV

Kérjük görgess

Kérjük görgessen

RELATED