Szomolya, Ispánberki-tető (kőfejtő)

Kérjük görgess

100 metrová skalná stena, na východnej strane hradu, je typická vápencová formácia.

Kapcsolódó