Steblová skala

8
Szárkő
Szárkő
Szárkő
Szárkő
Szárkő
Szárkő
Szárkő
Szárkő

Steblová skala (Szárkő, Sárka; vulkanický nek s dajkou a zvyškami lávového prúdu): táto nápadná lokalita pri osade Gortva pri Hajnáčke patrí k najreprezentatívnejším prirodzeným odkryvom bazaltového neku so stĺpovitou odlučnosťou. Okolo 35-60 cm hrubé stĺpy sú odkryté do výšky až 50 m a sú usporiadané vo forme obráteného vejára. Pri vrchole sú takmer zvislé, kým nižšie sú uklonené v uhle 40-60°. V najnižších častiach odkryvu stĺpy prechádzajú do doskovitej odlučnosti s kolmo orientovaným úklonom na stĺpy. Prezrádza to strmý vnútorný okraj krátera. Sopečný komín (nek) teda prechádzal do krátera s priemerom približne 150 m, ktorý bol vyplnený bazaltovou lávou. Miestami, najmä pri južnom vrchole, môžme nájsť aj zvyšky komínových brekcií a lávových útržkov hnedočervenej farby (Gaál a Konečný 1995). Na južnom vrchole, na úzkom hrebeni, sú odkryté aj vertikálne dosky bazaltu, ktoré svedčia o bazaltovej dajke (žile), cez ktorú vychádzala láva do prúdu smerom na sever. Zvyšky tohto, asi 1,5 km dlhého prúdu sú zachované jednak pri hlavnom vrchole masívu s kótou 486 m, ale aj v okolí tzv. Šuhajovej skaly a ďalej na kóte Črep (414 m). Na všetkých odkryvoch sa prejavuje vertikálna hrubostĺpovitá odlučnosť bazaltu. Rádiometrický vek bazaltu na Steblovej skale bol stanovený na 4,63 ± 0,2 mil. rokov, na Črepe 4,1 ± 0,3 mil. rokov (Balogh in Konečný a kol.1995).

Cez lokalitu vedie zeleno značená turistická trasa žel. zastávka Hajnáčka – Hodejov. V súčasnosti pre zlé značenie v mieste výstupu sa vytvára sutina, erózia a pohyb človeka po nevyznačených miestach narúša územie ochrany. Návšteva tejto prírodnej rezervácie je povolená len po vyznačenej turistickej trase.

Stupeň ochrany: Prírodná rezervácia (stupeň 5), súčasť EÚV (Územie európskeho významu)

Kapcsolódó