Három-kúti-rombarlang (Nagy-sziklakapu és barlangok)

Kérjük görgess

Kérjük görgessen
Sú tu najkrajšie pozostatky jaskyne v celom pohorí. Spodná časť je pozostatkom bývalého rozsiahleho jaskynného systému s výnimkou krátkého úseku. Strana jaskyne,ktorá je otočená do údolia sa zrútila. Víriky roklín, stalaktitových odtokov a stalaktitové fragmenty úlomkov sutín dokazujú, že tu bola kedysi jaskyňa. O tom svädčí aj Veľká a Malá skalná brána, ktoré sú krátkymi zvyškami bývalého jaskynného koridoru. Malá skalná brána Háromkúti-Kis-sziklakapu, je vysoká 2,5 m, široká 2 m a dlhá 3 m s malou jaskynnou halou, zdobenou stalaktitovými útvarmi. Veľká skalná brána je vysoká 7,5m , šíroká 6m a dlhá 4m. Jaskyňa Háromkút, nad skalnými bránami mohla byť kedysi súčasťou jaskynného systému.

Kapcsolódó