Malý Salgó

2
Salgó
Salgó

Časť sopečných kužeľov sa vytvorila pozdĺž trhlín. Ich príkladom je aj súvislý rad skalných útvarov Salgó – Malý Salgó (v maďarčine aj Boszorkány-kő). Malý Salgó sa vyznačuje najväčšou variabilitou hornín. Môžeme tu pozorovať špecifický fenomén bazaltu – odlučnosť v tvare kukuričných klasov. K lokalite vedie značený turistický chodník, ktorý je odbočkou z turistickej trasy vedúcej na hrad Salgó.

Kapcsolódó