Farkasszinkron: fontos információkhoz juthatunk 2021.12.08. 10:19

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság a kiemelt fajok tekintetében rendszeres monitorozást végez megfigyelésekkel, életnyomok értékelésével, genetikai mintavétellel, laboratóriumi vizsgálattal és az adatok elemzésével.

A folyamatos adatgyűjtést jelentős mértékben megerősíti, kiegészíti az Igazgatóság Dél-Hevesi Tájegysége által a sasokra kidolgozott módszertana alapján – a 28 éve folyamatosan – végzett sasszinkron. Egy adott napon, kis csoportokban a teljes fókuszterületen megszámláljuk és rögzítjük a megfigyeléssel megállapítható adatokat a sasokról. Azóta minden évben, változatlan bejárási útvonalak mentén elvégezzük a számlálást, mely további szakmai szervezetek közreműködésével már az egész országra kiterjed.

A módszer a farkasok esetében is jól hasznosítható. 2020. évben a működési területünk mindhárom megyéjében végrehajtottuk a farkasszinkront.

Farkasok csapája friss hóban, a Bükkben (Gombkötő Péter felvétele)

Legjobb eredményeket a megfelelő hóborítottság esetén remélünk, ezért ismét tervezzük az állomány nyomainak megfigyelési felmérését. A munka hatékonyságát fokozza, ha a természetvédelmi szakemberek felmérő csoportjait további szakemberek segítik és a célterületeket nagyobb létszám esetén alaposabban megfigyelhetjük és bővíthetjük is azt.

Ebben a munkában aktív együttműködő partnereket találtunk a 2021. december 3-án, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara és Füzér Község Önkormányzata által szervezett „Együttélés a farkassal...” című konferencián, melynek tárgya volt az Észak-Magyarországon megtelepedett farkaspopuláció hatása az állattartásra, a vadgazdálkodásra és a turizmusra.

Az Igazgatóság az agrárgazdasági kamara képviselőivel, gazdálkodókkal és vadgazdálkodókkal megállapodott abban, hogy januárban elindítjuk a közös munkát a farkasok létszámának meghatározására.

  • A hónap elején egy felkészítő megbeszélést tartunk a Magyar Agrár- és Élettudományi Egyetem közreműködésével a monitorozás jellemzőiről és protokolljáról.
  • Megfelelő hóborítottság esetén, a tervek szerint január végén, az Igazgatóság szakmai koordinációjával megtartjuk a farkasszinkront.

A közösen végzett munka megfigyelési és számlálási adatai szolgáltatnak alapot a farkasállomány nagyságának becslésére, területi eloszlására.

Célunk a farkasok, és egyéb nagyragadozók állományáról, jellemzőiről Igazgatóságunk működési területén a lehető legpontosabb információk összegyűjtése a jövőbeni feladatok meghatározása érdekében.

Kapcsolódó