Alsó-szoros

Kérjük görgess

Kérjük görgessen
Nem karsztos kőzetbe fiatalon bevágódott völgy. A pannon üledékekbe bevágódó, a Bükk-alját észak felől átszelő jelentős vízfolyások, köztük a Tardi-patak, gyűjtőterülete csak kis részben, vagy egyáltalán nem terjed rá a bükki alaphegységre. Bevágódását a késő-pliocénre teszik, az Alföld a késő-pliocén - kora-jégkori lezökkenése miatt felgyorsuló bevágódás után. A pliocén-pleisztocén határán (2,4 millió éve) jelentkező tektonikus mozgások következtében felelevenedtek a korábbi szerkezeti vonalak, másrészt új törések mentén további egyenetlen süllyedések, illetve kiemelkedések mentek végbe. A Bükkben az idősebb DNy-ÉK-i csapású törésekre merőlegesen fiatalabb, ÉNy-DK-i irányú vetők jelentek meg, melyek több esetben pataklefejezéseket, kaptúrákat okoztak. Ezek szép példája a Tardi-patak kaptúrája.

Kapcsolódó