Új barlang a Novohrad-Nógrád Geopark területén 2021.11.13. 06:37

Bővült a Mátraverebély-szentkúti Nemzeti Kegyhelyünk földtudományi értéktára. Prakfalvi Péter és Gaál Lajos geológusok beszámolója.

Egy terepbejárás során Orosz Mihály hívta fel a figyelmét Prakfalvi Péternek, a Novohrad-Nógrád UNESCO Globális Geopark geológusának a szentkúti Meszes-hegy oldalában egy kőbányára, aminek a falából egy hosszabb üreg nyílt. Eddig semmilyen szakirodalomban, de még egyéb leírásban sem szerepelt ez a képződmény. Bár sok jel mutatott arra, hogy természetes úton keletkezett a járat, vagyis barlangnak tekinthető, de a „hitelesítéshez” segítségül érkezett Gaál Lajos, aki a Novohrad-Nógrád UNESCO Geopark felvidéki részének a geológusa. A két szakember egyöntetűen megállapította, hogy barlangról van szó.

Gaál Lajos geológus a barlangnál

Az üreg 9 m-es hosszúsága, 1,5-2,0-es m magassága nem igazán üti meg az emberek ingerküszöbét, talán legyint is egy ilyen méret hallatán. Valóban nem tekinthető egy barlangi túrára alkalmas helyszínnek, de keletkezése annál inkább izgalmas. Egy megközelítőleg 15 millió éves völgynek a hajlata ismerhető fel a kőbánya alatt, amiben egykoron patak folyt. Ebbe ömlött bele a kb. 1 200 ⁰C hőmérsékletű andezit láva. Egyébként ehhez a vulkanizmushoz köthető a Mátra és a Cserhát kialakulása is. A forró kőzet a vízzel való érintkezésekor nagymennyiségű gőzt szabadított fel, ami gyakorlatilag felfújta az andezitet. Ennek jelei mm-es és cm-es, sokszor irányított elrendezésű hólyagüregekben nyilvánul meg. Ugyanakkor m-es nagyságrendűek is keletkeztek, ezek legnagyobbja a tárgyi barlang. És itt a történet még nem fejeződött be, ugyanis az üreget a kőbányászat nyitotta ki, ami az 1900-as évek elején működhetett. Éppen emiatt a járatban nincs esély régészeti vagy őslénytani leletek felbukkanására.

A szakemberek kihangsúlyozták, hogy nem igazán felfedezésről van szó, mert a környékbeliek biztosan ismerték a képződményt, hanem egy felismerésről, aminek a során a szakmai ismeretükre alapozva megállapították azt, hogy nem egy mesterséges „vágatról” van szó, mint sokan gondolhatták, hanem egy különleges módon keletkelezett barlangról. Miután a Bükki Nemzeti Park Igazgatóság hivatalosan is nyilvántartásba veszi a barlangot, attól kezdve az a törvény erejénél fogva védetté válik.

A barlang bejárata

Kapcsolódó