Szécsényi kastélypark

2
Szécsényi kastélypark
Szécsényi kastélypark

Helyi jelentőségű védett természeti terület

Története

A középkori vár romjainak helyén, a vár falainak felhasználásával, az első kastély építését 1670 körül Forgách Ádám kezdte meg, melyet 1750-ben átépítettek. A gróf Forgách család tulajdonából a XIX. század közepétől Pulszky Ferenc birtokába került. Örököseitől 1903-ban Grosz Jenő vásárolta meg, majd 1943-ban báró Liptay Béla birtokába került.
Jelenleg a kastély a Kubinyi Ferenc Múzeumnak ad otthont, melynek több állandó kiállítását is meg lehet tekinteni. Az „évezredek üzenete” régészeti és a „Vadászat, vadgazdálkodás” természettudományi kiállítást a kastélyban láthatjuk. A „Körösi Csoma Emlékkiállítás” a kasznárházban és „A Szécsényi vár története” kiállítás a keleti bástyában tekinthető meg.
A XIX. század első évtizedeiben nagy gondossággal, szorgalommal, fáradsággal és költséggel alakította ki Forgách József gróf a kastélydomb alatti mocsaras, nádas, posványos területen a 15 hektárnyi angolkertet. Mocsáry Antal monográfiájában részletesen ír a kastélypark kialakításáról és növényeiről, amely nemcsak a grófi háznak és közönségének gyönyörködtetésére szolgált, hanem a sok szegény napszámos embernek - még a legkeményebb télen is - munkát és kereseti lehetőséget jelentett a park fenntartása és gondozása.

Növényzete

A telepített és nevelt növényfajok száma elérte a kétezret. Ezek egy részét télen és nyáron is melegházban nevelték, más részük csak télre került a „lángos házba” és voltak olyanok is, amelyeket mindig a szabad ég alatt tartottak. Az akkori gyűjtemény nagyságát az is jelzi, hogy pl. muskátliból 32 faj volt.
A melegházban többek között az - akkoriban ritkaságnak számító - alábbi növényeket nevelték: kakaómályva (Abroma angusta), sárkánypálma (Aletris fragrans), kesernyés gyömbér (Amomum zerumbet), óriás olasznád (Arundo donax), ananász (Bromelia ananas), kaktuszok (Cactus spp.), kassziák (Cassia spp.), kalapácscserjék (Cestrum spp.), végzetcserjék (Clerodendrum spp.), arab kávé (Coffea arabica), gyömbér (Costus speciosus), ernyősliliomok (Crinum spp.), fügék (Ficus spp.), hibiszkuszok (Hibiscus spp.), akáciák (Mimosa spp.), banánok (Musa spp.), Karib tengerparti-liliom (Pancratium caribaeum), golgotavirágok (Passiflora spp.), datolyapálma (Phoenix dactylifera), borsok (Piper spp.), nemes cukornád (Sacharum officinarum), vanilia (Vanilia aromatica).
Télre a „lángos házba” kerültek az alábbi növény ritkaságok: keleti szerelemvirág (Agapanthus umbellatus), aloék (Aloe spp.), japán babérsom (Aucuba japonica), japán kamélia (Camelia japonica), közönséges babér (Laurus nobilis), örökzöld liliomfa (Magnolia grandiflora), kristályvirágok (Mesembryanthemum spp.), fás bazsarózsa (Paeonia arborea), muskátlik (Pelargonium spp.), óriás rododendron (Rhododendron maximum), Pontusi rododendron (Rhododendron ponticum), japánakácok (Sophora spp.), teacserje (Thea regia), törzses pálmaliliom (Yucca gloriosa).
Egész évben a szabadban nevelték többek között az alábbi fajokat: zöld juhar (Acer negundo), pennsylvaniai juhar (Acer pensylvanicum), vöröslevelű juhar (Acer rubrum), cukor juhar (Acer sacharinum), mirigyes bálványfa (Ailanthus glandulosa), trombitafa (Bignonia catalpa), kőrisek (Fraxinus spp.), lepényfák (Gleditsia spp.), kanadai vasfa (Guilandina dioica), bugás csörgőfa (Koelreuteria paniculata), amerikai tulipánfa (Liriodendron tulipifera), balzsamfenyő (Pinus balsamea), vörösfenyők (Larix spp.), cédrusok (Cedrus spp.), selyemfenyő (Pinus strobus), balzsam nyár (Populus balsamifera), Ontario nyár (Populus candicans),rózsák (Rosa spp.).

A park kialakítása

Az angol stílusban épült tájképi park igen előnyösen tudta kihasználni a táji adottságokat. A kastélyépület alatt tavakat létesítettek, ezekbe halakat telepítettek, hattyúk és vadkacsák látogatták a vizet. A parkot sétautak hálózták be. Az egykori várbástya mint kerti pihenőház volt használatos, közelében műbarlang épült. Benne az odavezetett víz cseppkőszerűen kialakított sziklákon zúdult alá, majd egy kisebb erecske a tóba vezette a vizet. A műbarlang a somoskői bazaltzuhatag köveiből épült. A park távolabbi részein jellegzetes építményként megjelent az ún. viadukt, esőbeálló, kilátódomb.
A történelem viharai nem kerülték el a parkot, a II. világháború alatt sok fa elpusztult, a terület elgazosodott. Mára már csak néhány idős fa – vadgesztenye (Aesculus hippocastanum), magas kőris (Fraxinus excelsior), fehér fűz (Salix alba), mezei juhar (Acer campestre), rezgő nyár (Populus tremula)- emlékeztet a korábbi angolpark szépségére.

Nyitva tartás

H: Zárva
K - V: 10:00 - 18:00

Kapcsolódó

Cserépfalu - Mész-tető földvár tanösvény

Cserépfalu - Mész-tető földvár tanösvény

2022.09.01. 09:59
A Bükk történelmi múltjának fontos emlékei a várak, vármaradványok. Nemcsak a jelentős falmaradványokkal rendelkező vagy majdnem ép kővárak, hanem a sáncokkal, árkokkal határolt "földvárak" is. Korábban kevesen tulajdonítottak védelmi jelleget a sáncoknak, töltésgyűrűkkel övezett építményeknek, azokat sok esetben "pogány" áldozóhelyeknek vélték és a hunoknak, avaroknak tulajdonították létrehozásukat. A közelmúltban lezajlott kutatások azonban tisztázták a "földvárak" korát, rendeltetését - ma már az őskori és középkori sáncvárak nagy részét is el tudjuk különíteni egymástól. A Bükk-vidéken, a Kárpát-medence más tájaihoz hasonlóan, az őskorban több népcsoport épített erődített telepeket, várakat. Az őskori erődítések első klasszikus korszaka a korai és középső bronzkor volt. A kora bronzkori hatvani kultúra (Kr. e. 2000 - 1750) és a középső bronzkori füzesabonyi kultúra (ie. 1750 - 1350) lakossága leginkább a hegység peremén, a dombvidéken telepedett le. A rájuk jellemző típus a nagyobb kiterjedésű "nyílt telep" melletti kis vár (0,02-0,08 ha). A többnyire csak árokkal körülvett védett terület a vezető rétegé lehetett: valószínűen egyaránt szolgálta a saját népüktől való elkülönülést, illetve a szomszédos népek, távolabbi kultúrák ellenséges népei elleni védelmet. A bronzkor első feléből származó földvárak a Bükk déli peremén a maklári Baglyas, a novaji Földvár, a tardi Tatár-domb. Az őskori erődített telepek második nagy korszaka a késő bronzkorban kezdődött. A Kyjatice-kultúra (Kr.e. 12. századtól 8-7. századig, a "preszkíták" betöréséig) sánccal, árokkal, meredek hegyoldalakkal határolt telepei nagy kiterjedésűek és igazán impozáns megjelenésűek és főleg a hegység belsejében, nagy relatív magasságú hegytetőkön lelhetők fel. A Bükk kyjatice-i típusú földvárcsoportjának minden egyes tagját érdemes felkeresni, a háromezer éves erődített települések bejárása önmagában is különleges élményt nyújt, sáncaikról pedig szép kilátás tárul szemünk elé. A hegység késő bronzkori erődített telepei a következők: Szilvásvárad és Bélapátfalva határán a Kelemen széke (Töröksánc), Dédestapolcsány határában a Verepce-tető, a Miskolctapolca mellett a Vár-hegy, Bükkszentlászló felett a Nagysánc, Sálytól északra a Latorvár-tető, Cserépfalu határában a Mész-tető, Felsőtárkány fölött a Vár-hegy. Mivel a bükki sáncok építését a Kr. e. 8. század idejére (a Hallstatt B2 periódus végére, a Hallstatt B3periódusra) datálják a régészek, ezért legújabban a preszkíta (mezőcsáti csoport) bevándorlási hullámokhoz kötik az erődítések elkészítését. Csakhogy ennek a vélekedésnek is ellentmond, hogy földvárainkban a keleti eredetű tárgyak is nagy számban jelen vannak, ami itt is a békés kereskedelmet valószínűsíti. Sőt a kiétei lakosság hegyekben történő továbbélése még akkor is jól dokumentálható, amikor a síkvidéket a mezőcsáti kultúra népe birtokolta. A kiéteiek és a preszkíták békés viszonyát mutatják a Szabó János Győző által a Tarna völgyében (Sirok - Akasztómály: nem messze a szajlai kiétei temetőtől) feltárt mezőcsáti típusú sírok, valamint a szilvásváradi Töröksánctól északnyugatra (az Eger felől Szilvásváradra bevezető műút és vasút kereszteződése mellett) Párducz Mihály által szkíta korinak meghatározott (Ha C periódusra datált), de inkább preszkíta temetőrészlet is. A késő bronzkori erődített telepek, várak jellegzetességeinek legjobb összefoglalását Nováki Gyula adta: "Valamennyi nagy relatív magasságú és nagy kiterjedésű hegy tetején fekszik. A sánccal, árokkal vagy hegyperemmel körülhatárolt telepek mérete az előzőkének a sokszorosa. Hosszuk 400 és 2000 méter, területük pedig a "kisebbeknél" 1,33 - 16,9 ha között változik, Szilvásvárad - Töröksánc azonban már 71,6 ha, Dédestapolcsány Verepce-tető pedig 123 ha területet foglal magába. A korai és középső bronzkorral szemben a késő bronzkorban igen nagy kiterjedésű telepeket találunk, mégis mindig osztatlanok. Nem találunk azokon belül elkülönülő részt, amit esetleg a vezetőréteg lakóhelyének tekinthetnénk. A telepek belsejében eddig végzett ásatások az óriási területekhez képest elenyészőek, ezért kellően alátámasztott következtetésekre nincs lehetőség. A többi kutatóval összhangban, mindössze annyit tételezhetünk fel, hogy a magas fekvésű, erődített telepek lakói között lehetett a vezetőréteg is, amely a környék kisebb települései felett is uralkodott. E nagy várak azonban nemcsak az ott élők, hanem az egész környék lakóinak a védelmét is szolgálták szükség esetén, igazi nagy népvárak voltak. Földváraink egymástól alig pár kilométerre, a Bükk hegység peremét szinte körülveszik. Az eddigi megállapítások szerint egy kultúrán belül, azonos időben lakták valamennyit. Ilyen közelségben nyilván szövetségesei voltak egymásnak. Úgy tűnik tehát, hogy a szomszédaikkal békés viszonyt ápoló, egymással szövetségben lévő kiétei csoportok nagy relatív magasságban és nehezen megközelíthető helyeken fekvő sáncvárainak rendeltetésével kapcsolatban nemcsak a hadászati védekezést, de az egyéb stratégiai szempontokat (kereskedelmi utak ellenőrzése, birtokközpont) is kizárhatjuk! Cserépfalutól észak-északkeletre kb. 2 km-re emelkedő Mész-tető a Bükkaljához tartozik, de közel van a Déli-Bükkhöz, a Hór-patak völgymedencéjéhez. Az itt található földvárat a késő bronzkorban (ie. 1100-800) építettek, ahogy már írtuk, a hegyvidék peremén épült várláncolat (bükkaranyosi földvár, kisgyőri Hársas és Majorvár, sályi Latorvár stb.) tagjának tekinthető. A földvár a dombtető északnyugat felé kinyúló platóját foglalja el. Északkeleti, legmagasabban lévő szélét keskeny, meredek oldalú, sziklás gerinc határolja. A délnyugat felé lejtő szélén az erődítés vonala bizonytalan. A délkelet felé folytatódó lankás hegyoldal felől jól kivehető egyenes sánc védte a telepet. A sáncon és körülötte Korek József 1960-ban végzett rövid ásatást, amely során a sánc külső (keleti) aljában keskeny V alakú árok bontakozott ki. Az előkerült kerámia leletek alapján a késő bronzkorba és a kora vaskorba datálták a telep korát. A sánccal védett terület háromszög alakú, nyugati és keleti oldala természetes meredély, déli oldalát markáns sánc határolja. A délkelet felé folytatódó lankás hegyoldal felől mára már erősen lepusztult egyenes sánc védte a telepet. A 230 m hosszú, 10-15 m széles, jelenleg 1-1,5 m magas sánc által lezárt tér közepe erősen bemélyed, amfiteátrumszerű. Az erődítést a régészeti kutatás a Kyjatice kultúrába sorolja az előkerült cseréptöredékek alapján. A késő bronzkori – kora vaskori megtelepedés nyomai a sáncon kívül, a lankás hegyoldalban is megtalálhatók.
Tovább olvasom