Homokbánya, Szirák

Kérjük görgess

Kérjük görgessen

Nem látogatható geotóp.

Keletkezése

Miocén, szarmata és felső-pleisztocén.

Felszínalaktani jellemzők

A Szirák Dózsa György úti homokbányában az üledékeket egy fokozatosan csökkenő energiájú, állandó vízfolyás halmozta fel. Ennek következtében a homokból nagyszámú, a szarmata üledékekből áthalmozott puhatestű, valamint az folyóvízi aktivitás idejére (risszwürm interglaciális) utaló Mollusca és aprógerinces maradvány együttesen fordul elő.

Kapcsolódó