Herman Ottó-barlang

Kérjük görgess

Kérjük görgessen
A Kis-Fennsíkon, a Szinva-szoros déli oldalában található 236 m tszf. i magasságban. Két bejárata is van, a felsőt Herman Ottó kőfülke néven is említik. A bejárati szakaszt árvíz idején a patak elönti, valamint a barlangban egy 1,5 m mélységű és 25 x 4 m területű tó is található. Vízszintes kiterjedése 77 m, középső triász mészkőben alakult ki. A barlang régészeti feltárását 1915-ben Kadic Ottokár vezetésével kezdték meg. Pleisztocén és holocén kori állatok maradványai, pattintott kőeszközök, bronzkori és vaskori kerámiák, csontok és kőanyagok kerültek elő.

Kapcsolódó