Betyár-barlang

4

Keletkezése:

Miocén, badeni (bezáró kőzet); ősmaradványok felső-pleisztocén.

Felszínalaktani jellemzők:

A Betyár-barlang homokos kitöltésében gyakoriak a jó megtartású, rendszertelenül elhelyezkedő barlangi medve (Ursus spelaeus) csontok. A nagyrészt miocén vulkáni képződmények között elhelyezkedő rendkívül kis meszes területen már a barlang előfordulása is különleges. Mint őslénytani lelőhely, az 1994. évi előzetes kutatást követően statikai megerősítésre, majd őslénytani ásatásra szorul.


Kapcsolódó