Natura 2000 fórum a Gyepes-völgyről 2020.02.18. 09:53

A Bükki Nemzeti Park Igazgatóság (BNPI) február 12-én tájékoztató fórumot tartott Járdánházán, melynek témája a Gyepes-völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve volt.

A találkozó résztvevőit – állami erdészeteket, erdőbirtokossági társulatokat, magán erdőgazdálkodókat, vállalkozókat és érdeklődőket, valamint az előadókat – Bartha Csaba, a BNPI Természetvédelmi Őrszolgálatának tagja köszöntötte. Elmondta, hogy európai uniós csatlakozásunk során a közösségi természetvédelmi joganyag átvétele és hazai megfeleltetése is megtörtént, aminek révén kijelölésre kerültek a Natura 2000 hálózat magyarországi tagjai. Ezek közé tartozik a Gyepes-völgy is, melynek fenntartási terve jelenleg készül, s az egyeztetési anyag megismertetése és egyfajta tájékoztató kampány megindítása a fórum legfőbb célja. A nemzeti park igazgatóság szeretne elébe menni az eseményeknek és megragad minden lehetőséget, hogy partnereket keresve, széleskörű összefogással mind többet tehessen ennek az értékes területnek a megóvása érdekében.

Elsőként Schmotzer András, a BNPI kutatási szakreferense, a magyar Natura 2000 munkacsoport tagja mutatta be a Natura 2000 hálózat kialakításának főbb mérföldköveit, s tárta a hallgatóság elé a fenntartási terv elkészítésének fontosabb állomásait. Elhangzott, hogy az Agrárminisztérium támogatásával készülő terveknél a BNPI a nyílt tervezés gyakorlatát követve be kívánja vonni az érintett területhasználókat, hatóságokat, önkormányzatokat, civil szervezeteket és a lakosságot a folyamatba.

Utána Dr. Szmorad Ferenc vezető tervezővel szóltak az egyeztetési anyag megalapozó részéről, majd közösen ismertették annak elfogadása után fenntartási tervként kihirdetésre kerülő felét. Részletesen bemutatták a Gyepes-völgy kezelési egységeit, és az adottságokat figyelembe véve olyan előremutató javaslatokat tettek, amelyek a sokszor még nem is látható természetvédelmi/ökológiai problémák orvoslását szolgálják. Mindketten hangsúlyozták, hogy a majdan elfogadásra kerülő Natura 2000 fenntartási terv csak ajánlásokat fogalmaz meg, önmagában nincs jogszabályi, kötelező erejű érvényessége.

A szép számban megjelentek az egyes pontokhoz hozzászólva megoszthatták gondolataikat, illetve kiegészítették az elhangzottakat. A fórumon – a terület magas erdősültsége okán is – legnagyobb számban az erdőgazdálkodás kapcsán megfogalmazott természetvédelmi javaslatokra érkeztek észrevételek.

Az esemény végén a Natura 2000 területtel kapcsolatos BNPI kiadványok, ismeretterjesztő anyagok mellett a kezelési egységek lehatárolását mutató térkép, illetve az ehhez kapcsolódó terület-kimutatási táblák kiosztása is megtörtént.

A Gyepes-völgy kiemelt jelentőségű természetmegőrzési terület Natura 2000 fenntartási terve az érintett önkormányzatoknál kifüggesztésre került és elektronikus formában a BNPI honlapján is megtalálható.

Az egyeztetési dokumentációval kapcsolatos írásbeli észrevételeket központi címünkre február végéig várjuk.

Kapcsolódó