Cserhátszentiváni régi kőfejtő

Kérjük görgess

Kérjük görgessen

Nem látogatható geotóp!

Felszínalaktani jellemzők

A formációt egymással váltakozó világosszürke, barnásszürke, zöldes és sárgásszürke színű, változó szemnagyságú, gyakran bentonitosán bontott kötőanyagú andezittufa, lapillis andezittufa, tufaagglomerátum, andezit agglomerátum, hólyagos, salakos szürke andezit; vörös, salakos oxiandezit; sötétszürke—fekete tömött hiperszténes augitandezit; alárendeltebben szürkésfehér riolitos, dácitos, andezites vegyes tufa és tutit alkotja. A formáció finomszemű képződményeiben makroszkóposán augit, biotit, horzsakő, néhol pirít, hasadékés üregkitöltő kalcit, kalcedon ismerhető fel.


Kapcsolódó