Monosa

2

Monosa (Monica; troskový kužeľ a lávový prúd): nápadný dómovitý vrch Monosy sa vypína nad Obručnianskou dolinou, ale viditeľný je aj zo širokého okolia. Predstavuje denudovaný troskový kužeľ, pozostávajúci najmä zo sopečných bômb a lávových útržkov, ktoré majú miestami pyrogénnu červenkastú farbu. Z mohutnej sopky sa vylial 4 km dlhý lávový prúd do paleodoliny smerom na severozápad. Uprostred prúdu sa láva pravdepodobne rozliala aj do bočných dolín z oboch strán, následkom čoho sú na tomto mieste v súčasnosti pozorovateľné malé plošinky. Rádiometrický vek lávového prúdu bol stanovený na 4,76 ± 0,4 mil. rokov (Konečný a kol. 2004).

Lokalita nie je sprístupnená, vrcholová časť je zarastená lesným porastom, hrebeňom vedie lesná cesta.

Stupeň ochrany: Územie CHKO Cerová vrchovina (stupeň 2). Súčasť EÚV Cerová vrchovina – lesné biotopy

Kapcsolódó